06-08-2015 12:22 | Door: Erik Verheggen

ING brengt het afval van zijn kantoren voor 2019 met 28 procent omlaag. Hiervoor verlengt de bank zijn contract met Van Gansewinkel. De reductie komt neer op een besparing van 700 ton bedrijfsafval per jaar.

In 2014 had ING nog een percentage restafval van 52 procent op de hoofdkantoren. In de eerste twee kwartalen van dit jaar heeft het bedrijf dat teruggebracht naar 38 procent.

Restafval

ING heeft als doel om de restafvalstromen binnen deze locaties verder terug te brengen, wat leidt tot een substantiële kostenbesparing en meer hergebruik van afval.

ing van gansewinkel

ING richt zich op het beperken van de eigen voetafdruk. Het bedrijf werkt daarvoor nauw samen met leveranciers. De bank heeft daarom zowel de inzameling als de verwerking van alle stromen bedrijfsafval bij Van Gansewinkel neergelegd.

Ook overige afvalstromen, zoals oud papier en karton, voedselresten, folie, glas, GFT- en ander bedrijfsafval zijn in het contract met Van Gansewinkel vastgelegd. Daarnaast speelt de inzameling en verwerking van vertrouwelijke documenten en producten een belangrijke rol.

In Nederland heeft ING twaalf grote kantoren en 260 ondersteunende bankkantoren. Van daaruit werken dagelijks in totaal 16.000 medewerkers.

Inzamelpunten

Door het plaatsen van afvalinzamelpunten op de werkvloer voor verschillende soorten afval, kan het afval worden gescheiden aan de bron. Dit maakt afvalscheiding tastbaar en gemakkelijk voor ING-medewerkers. De implementatie van nieuwe inzamelmiddelen is afgerond en de resultaten zijn ook direct meetbaar.

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. ING is opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices voor Europa en wereldwijd, de FTS4Good Index en de Euronext Vigeo Europe 120 Index.

Bron: Van Gansewinkel | Foto's: Van Gansewinkel