17-09-2015 10:28 | Door: Dimitri Reijerman

Volvo gaat samen met recyclingbedrijf Renova en twee universiteiten onderzoeken hoe robots afvalcontainers in een straat kunnen verzamelen en legen. Dit kan het werk van een vuilnisman verlichten.

De Volvo Group werkt in het ROAR-project, ofwel Robot-based Autonomous Refuse handling, samen met de Chalmers University of Technology en de Mälardalen University uit Zweden en Penn State University uit de VS. De universiteiten gaan de hardware en de software ontwikkelen om een 'afvalrobot' te kunnen bouwen die in staat is om zware klussen van vuilnismannen over te nemen.

Volgens het ROAR-concept moeten de gerobotiseerde vuilismannetjes kliko's en afvalcontainers in een woonwijk kunnen oppikken, deze naar een vuilnisauto brengen om deze daarna te legen. Daarbij worden de robothulpjes, die deels autonoom kunnen opereren, aangestuurd door de chauffeur van de vrachtauto.

De initiatiefnemers van het ROAR-project stellen dat zij willen laten zien hoe robots al op relatief korte termijn allerhande eenvoudige klussen in de maatschappij kunnen overnemen. Volvo Group, de divisie die vrachtauto's bouwt, wil daarnaast onderzoeken welke concepten de transportsector van de toekomst zullen beïnvloeden.

Concrete proef in 2016

In de zomer van 2016 wil Renova een testvoertuig met enkele robots in de praktijk gaan beproeven. Dan moet blijken in welke mate de robots het zware werk van vuilnismannen kunnen verlichten. Zo hebben afvalinzamelaars in veel landen te maken met Arbowetgeving, waardoor bijvoorbeeld zware afvalcontainers door minmimaal twee personen uitgevoerd worden. Een product dat inspeelt op dit probleem is de One2Move, een elektrische trekker voor afvalcontainers.

Mogelijk kunnen de robots ook kosten besparen. Zo zijn er minder mensen nodig om het vuilnis in een wijk op te halen, het inzamelen kan sneller verlopen en er hoeft minder met arbeidsuren rekening gehouden te worden.

Bron: Volvo Group | Foto: Volvo Group