02-10-2015 10:15 | Door: Dimitri Reijerman

Onderzoekers van het Worcester Polytechnic Institute hebben een methode ontwikkeld om aardmetalen terug te winnen uit afgedankte elektromotoren van elektrische en hybride auto's. De efficiëncy zou op 80 procent liggen.

Wetenschappers Marion Emmert en Dhammika Bandara gebruiken de aandrijfsystemen en elektromotoren voor het recyclen van aardmetalen. Na de onderdelen door een shredder te hebben gehaald, worden met een chemisch extractieproces in twee stappen de zeldzame aardmetalen teruggewonnen. Het gaat om neodymium, dysprosium en praseodymium. Daarnaast wordt ook staal verkregen dat geschikt is voor hergebruik.

De onderzoekers zeggen uit afgedankte elektromotoren circa 80 procent van de aardmetalen terug te kunnen winnen. Bij het proces is in een stap verhitting van het bronmateriaal nodig, maar de overige stappen kunnen bij kamertemperatuur uitgevoerd worden. Daarmee is het proces weinig energie-intensief. De onderzoekers gaan nu op zoek naar een partner die de gepatenteerde recyclemethode op grote schaal wil gaan toepassen.

Cruciale grondstoffen

Zeldzame aardmetalen zijn cruciaal voor allerhande moderne technologie, waaronder windmolens en de accu's en aandrijving van elektrische auto's. Landen als de Verenigde Staten zijn voor de import van deze grondstoffen vrijwel geheel afhankelijk van China, mede doordat er nauwelijks aardmetalen gewonnen werden uit afgedankte apparaten. De onderzoekers hopen het tij te keren door met nieuwe technologie dit proces te vergemakkelijken.

Bron: Worcester Polytechnic Institute | Foto: Brücke-Osteuropa (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons