05-10-2015 07:04 | Door: Erik Verheggen

Afvalverwerker Attero investeert € 3 mln in de productie van calciumchloride. Het zout is geschikt om bijvoorbeeld wegen sneeuw- en ijsvrij te houden.

Attero gaat het product maken uit de reststroom die vrijkomt bij het reinigen van de rookgassen van de afvalverbrandingsinstallatie in Wijster. Op dit moment gaat het rookgasreinigingsresidu naar Duitse kalimijnen, waar het wordt gebruikt bij het opvullen van mijngangen.

De nieuwe methode levert een besparing op van primaire grondstoffen en energie bij de productie van strooizout. Deze uitbreiding betekent ook dat het energierendement van de afvalenergiecentrale toeneemt. Het direct toepassen van warmte is efficiënter dan er eerst elektriciteit van maken.

Minder schadelijk

Calciumchloride is onder meer te gebruiken als strooizout om sneeuw en ijs op de weg te verwijderen. Het zout is minder schadelijk voor de bodem en planten dan het normaal gebruikte keukenzout. Attero spreekt van een uiterst effectief middel dat niet alleen onder extreme weersomstandigheden werkt, maar ook bij een lage verkeersintensiteit.

De installatie komt in het bestaande gebouw van de afvalenergiecentrale te staan. De belangrijkste onderdelen zijn enkele chemische stappen en een indampinstallatie. De chemische stappen verwijderen verontreinigingen, waardoor er schone calciumchloride overblijft. De indampinstallatie verdampt het vocht, waardoor er een product ontstaat dat kan worden opgeslagen.

Warmteleiding

Voor deze laatste stap legt Attero een nieuwe warmteleiding aan om de benodigde warmte te kunnen leveren. Jaarlijks gaat de installatie ruim 30.000 ton proceswater behandelen, waaruit 6.000 ton calciumchloride overblijft. De installatie moet halverwege 2016 operationeel zijn.

Bron: Attero | Foto: Kevin Dooley, Creatie Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)