28-11-2015 09:31 | Door: Dimitri Reijerman

De verwarring rondom de energielabels op elektronische apparaten moet stoppen. Daarom wil de EU nieuwe energielabels invoeren, waarbij de 'plusjes' verdwijnen.

Volgens onderzoek worden de huidige labels, waarbij de meest zuinige elektronica een A+++ opgeplakt krijgt, door de consument niet goed begrepen. Sommigen kiezen eerder voor A+ koelkast of televisie omdat zij denken dat deze apparaten zuiniger zijn dan elektronica die gekwalificeerd zijn met  A+++ of A++.

Energielabel

Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken, stelde de EU deze zomer voor om een nieuw energielabel op te stellen. Daarbij komen de 'plusjes' te vervallen en krijgt de zuinigste apparatuur het A-label. Het meest stroomverslindende apparaat krijgt een G-label. Ook komt er een publiek toegankelijke databank waarop fabrikanten hun producten moeten registeren.

Invoering in 2017

De nieuwe labels moeten ook de aankoop van zuiniger elektronica vergroten. Dit heeft niet alleen een gunstige invloed op de energierekening van de consument maar helpt ook de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De Nederlandse overheid heeft zich nu achter het voorstel geschaard. Naar verwachting worden de nieuwe labels in 2017 ingevoerd.

Bron: Rijksoverheid | Foto: Casey Fleser, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)