29-02-2016 09:03 | Door: Chris Thijssen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt ook in 2016 de werkgroepen van de Routekaart Tapijt & Textiel 2030.

Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel Modint en RVO.nl ondertekenden in december 2015 hun vernieuwde samenwerkingsovereenkomst, die in 2014 startte.

De overeenkomst heeft als doel kennisontwikkeling en kennisoverdracht in energiebesparende product- en procesinnovaties te stimuleren. In het kader van de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) hebben de deelnemende partijen strategische visies op innovatieve en duurzame ontwikkelingen voor de tapijt- en textielindustrie opgesteld.

Biobased materiaal

Samen met de industrie hebben RVO.nl en Modint daarnaast zes thema’s bepaald, waar verdere innovatie volgens de organisaties mogelijk en gewenst is. Deze thema’s richten zich zowel op de textielsector als op sectoren daarbuiten. Voorbeelden zijn het gebruik van biobased materiaal, recycling, procesflexibilisering en vuilafstotend textiel.

De partijen hebben de afstand van een technologische innovatie tot de introductie op de markt gemeten en deze afgezet tegen de marktvraag. Op basis daarvan zijn per thema zes werkgroepen opgericht.

Die bestaan uit vertegenwoordigers van Nederlandse tapijt- en textielbedrijven, en experts op het gebied van de innovatiethema’s. Instellingen als Saxion, DPI Value Centre, TNO en TFI voeren de onderzoeken uit.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Foto: public domain (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)