27-03-2016 10:03 | Door: Chris Thijssen

Supermarktketen Aldi investeert de komende jaren miljoenen om leegstand in de regio Parkstad Limburg tegen te gaan.

Aldi Roermond en de Stadregio Parkstad Limburg, bestaande uit acht gemeenten in het zuidoosten van Limburg, hebben een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hiermee willen de partijen nieuwe winkelleegstand in stadscentra voorkomen.

Om nieuwe leegstand tegen te gaan, zet Parkstad in op de clustering van winkels om overtollige vierkante winkelmeters uit de markt te nemen. Doel is het evenwicht op de markt te herstellen en de bouw van nieuwe winkels op ongewenste locaties tegen te gaan, om de regionale winkelstructuur, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau te versterken.

Tot nu toe stond het beleid van Aldi over het algemeen haaks op het overheidsbeleid. “Kernpunten uit de vestigingsstrategie van Aldi zijn een goede bereikbaarheid, voldoende parkeerplaatsen en een uniforme uitstraling en winkelinrichting”, zegt Martin de Beer, voorzitter van de Bestuurscommissie Economie & Toerisme van Parkstad, tegen Stadszaken.

“Potentiële nieuwe locaties die aan deze eisen voldoen, lagen vaak aan de randen van de kernen of in het buitengebied, met het risico op leegstand in de stadscentra tot gevolg", vervolgt hij. 

Miljoenen investeren

Met het convenant onderschrijft Aldi het regionale winkelbeleid in de regio. De supermarktketen zegt miljoenen te investeren in vestigingen voor de komende decennia, waarbij ‘nadrukkelijk wordt gekozen’ voor kwaliteit boven kwantiteit.

Volgens Marc Houppermans, directeur Aldi Roermond, is Parkstad voor Aldi een belangrijk verzorgingsgebied. Om die reden wil de keten duurzaam investeren in de krimpregio. “Niet alleen door het realiseren van toekomstbestendige Aldi-locaties, maar ook door een bijdrage te leveren aan het terugdringen van overbodige vierkante meters en een impuls te geven aan de openbare ruimte”, zegt hij in een persbericht.

Zowel Parkstad als Aldi willen met het convenant een voorbeeld stellen voor andere regio’s en andere supermarkten. De Beer hoopt dat de overeenkomst in Parkstad de basis vormt voor gesprekken met andere supermarktketens.

Bron: Stadsregio Parkstad Limburg | Foto: Martin de Witte, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)