01-06-2016 07:00 | Door: Chris Thijssen

De Bijenkort kondigt aan als een van de eerste Nederlandse retailers het convenant Duurzame Kleding en Textiel te ondertekenen. Het warenhuisbedrijf roept collega-retailers op hetzelfde te doen.

Het convenant heeft als doel om als kleding- en textielindustrie zelf actief invulling te geven aan de verantwoordelijkheid tot het voorkomen en verminderen van schendingen van mensenrechten, schendingen van dierenwelzijn en natuur- en milieuschade in de productie- of toeleveringsketen.

“Als retailer zullen wij initiatieven nemen om transparantie en duurzaam ondernemerschap te vergroten, ook in de samenwerking met onze partners”, meldt De Bijenkorf in een persbericht.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Het convenant Duurzame Kleding en Textiel werd op 9 maart gepresenteerd door de brancheorganisaties VGT, Modint en Inretail, de vakbonden, de Rijksoverheid en vijf maatschappelijke organisaties.

Aanleiding voor het akkoord was de ramp in de Rana Plaza-textielfabriek in Bangladesh. Daarbij kwamen in 2013 1.100 werknemers om. Vanuit de politiek ontstond vervolgens druk op alle partijen om tot een convenant te komen.

Een van de belangrijkste afspraken die gemaakt is, is dat kledingwinkels de gehele keten - van productie tot aan het kledingrek - in kaart brengen. Als de bedrijven misstanden tegenkomen, dienen zij in te grijpen. Winkelketens en bedrijven die deelnemen aan het textielconvenant moeten dit aan de consument kunnen laten zien.

Bron: De Bijenkorf | Foto: JEAN ROBERT THIBAULT, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)