06-10-2016 07:41 | Door: Chris Thijssen

Twaalf Haagse hotels zijn gestart met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. In een zogeheten ‘duurzaamheidskring’ gaan ze samen op zoek naar onder meer energiebesparende oplossingen.

De twaalf hotels in de hofstad zetten zich de komende maanden in om hun energie-efficiëntie te verhogen en hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Daarbij worden ze inhoudelijk ondersteund door Green Leisure en Stichting Stimular.

Green Leisure coacht en adviseert ondernemers in horeca, recreatie en toerisme bij verduurzaming. Stichting Stimular staat het mkb bij met praktische tips en instrumenten.

Uit eerdere samenwerkingen tussen Haagse theaters en musea blijkt dat met dit soort ‘duurzaamheidskringen’ energiebesparingen van 40 procent mogelijk zijn.

Klimaatneutraal

De gemeente Den Haag ondersteunt de duurzaamheidskringen dan ook. “Wij juichen dergelijke initiatieven van harte toe. Ze passen naadloos binnen de ambitie van Den Haag om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Een ambitie die alleen slaagt als bewoners, bedrijven en gemeente het samen doen”, zegt wethouder Joris Wijsmuller van Duurzaamheid in een persbericht.

“De gemeenteraad onderstreept ook het belang van duurzaamheidskringen en ik ben blij dat ook de hotelsector de handschoen heeft opgepakt”, vervolgt Wijsmuller. “Het levert allereerst milieuwinst op, maar bespaart de bedrijven daarnaast ook kosten, zo weten we van de andere kringen.”

Bron: Gemeente Den Haag | Foto: public domain