21-06-2018 11:28 | Door: Martijn van der Donk

De Nederlandse regering moet zich in gaan zetten om de cosmetische eisen die zijn vastgelegd in de Europese handelsnormen voor 11 groente- en fruitproducten te verwijderen. Dat staat in een motie van ChristenUnie die deze week door een meerderheid van de Tweede Kamer is aangenomen.

Ook wordt de regering gevraagd met supermarktorganisaties in gesprek te gaan om te stoppen met het weren van producten alleen vanwege het uiterlijk.

Afstand van cosmetische eisen

Europese handelsnormen schrijven voor dat voor elf groenten- en fruitsoorten ook uiterlijke kenmerken moeten worden meegewogen. In 2009 is in Europees verband wel een begin gemaakt om daar iets aan te doen. Voor 25 soorten groenten en fruit is afstand genomen van de cosmetische eisen. De elf soorten die nog wel op hun uiterlijk worden beoordeeld, vertegenwoordigen echter 75 procent van de geldwaarde van de groente- en fruithandel.

Minister Schouten liet tijdens een Algemeen Overleg in april al doorschemeren niet ongevoelig te zijn voor de standpunten van de Kamerleden. 

Kromkommer

Grote drijvende kracht om de specifieke handelsnormen aan te passen is Kromkommer. De organisatie deed in april samen met haar 43 partners een oproep aan de Europese Unie om specifieke handelsnormen af te schaffen voor groente en fruit. Daarnaast deed Kromkommer een verzoek aan de leden van de Tweede Kamer om het onderwerp aan te kaarten tijdens het algemeen overleg. 

Lees ook: 

Bron: Tweede Kamer | Foto: Adobe Stock