27-06-2018 11:00 | Door: Martijn van der Donk

De economische belangen in de kleding- en textielsector wegen vaak zwaarder dan de belangen van het dier. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel. 

Het rapport Dierenwelzijn in de kleding- en textielsector bevat aanbevelingen en oplossingsrichtingen om de risico’s voor het dierenwelzijn te bestrijden. De inkoop van dierlijke materialen in landen met lagere dierenwelzijnsrisico’s en het gebruik maken van gecertificeerde productiebedrijven kunnen het dierenwelzijn vergroten. Ook het kiezen voor niet-dierlijke alternatieven of gerecyclede dierlijke materialen en meer samenwerking in de keten, bijvoorbeeld door meer transparantie, kunnen hieraan bijdragen.

Verschillen per land

Het rapport  biedt bedrijven praktische handvatten om het dierenwelzijn te vergroten. Het dierenwelzijnsniveau in de kleding- en textielsector verschilt sterk per land, per diersoort en per productiesysteem. Het onderzoek richt zich specifiek op het gebruik van de dierlijke materialen leer, wol, dons en veren, bont en zijde. 

Per materiaal zijn voor verschillende diersoorten de dierenwelzijnsrisico’s, leefomstandigheden en wetgeving in de grootste productielanden in kaart gebracht. Door deze informatie op één plek samen te brengen, kunnen bedrijven hiervan beter gebruik maken bij hun risico-analyse. 

Bron: SER | Afbeelding: Shutterstock