18-12-2012 14:41 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Sinds november vorig jaar heeft Puma een winst-en-verliesrekening voor het milieu. Experts hebben zich nu over de methode gebogen.

Als eerste bedrijf ter wereld brengt Puma zijn impact op het milieu in kaart op een bedrijfskundige manier. Dat doet de kledingfabrikant door op elk onderdeel van de bedrijfsketen een bedrag te zetten op milieuschade (winst) en milieuherstel (winst). Puma zegt dit nodig te hebben voor een veerkrachtigere en duurzamere bedrijfsvoering. De grootste kosten maakt het bedrijf door lucht- en watervervuiling. In 2010 had het bedrijf daardoor een milieuverlies van €140 mln.

Professoren, consultants en prominenten uit het bedrijfsleven hebben zich over de methode gebogen. In het rapport An Expert Review of the Environmental Profit en Loss Account is te lezen dat Puma “een uitstekende eerste stap heeft gezet richting het aanmoedigen van het duurzame gebruik van natuurlijk kapitaal”. Dat wil echter niet zeggen dat er geen ruimte voor verbetering is.

Water

Sommige experts zijn bezorgd over de methode waarop de waarde van water is berekend. Puma is weliswaar van 18 verschillende studies over dit onderwerp uitgegaan, maar die zijn allemaal gebaseerd op de Verenigde Staten. Deze onderzoeken kunnen volgens de panelleden niet zonder meer worden gebruikt voor de rest van de wereld. Als advies stellen de experts voor om meer onderzoeken uit te voeren in verschillende landen. Daarbij kan de kledingfabrikant het best een onderscheid maken tussen vervuiling van grond- en oppervlaktewater.

Verkeerde inschattingen

Over het algemeen was de panelgroep het erover eens dat zowel winst als verliesfactoren niet goed door Puma worden ingeschat.Zo overschatte Puma schade aan het ecosysteem door elke bestemmingverandering van gebieden te markeren als “verlies”. Niet elke verandering is namelijk hetzelfde. Zo verschilt de mate waarin er duurzaam wordt omgegaan met land.

Daarnaast onderschatte Puma volgens de experts de kosten en baten op afvalgebied. In het rapport is te lezen dat de kledingfabrikant onvoldoende onderscheid kan maken tussen afvalbehandeling van hoge en van lage kwaliteit.

Foto: Art G. Bron: Environmentalleader