13-02-2013 10:21 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Kansen zijn er  voldoende, maar ondernemers in het MKB herkennen duurzame trends onvoldoende.

Het gaat om 3d-printing. Om inspelen op een vergrijzend medewerkersbestand. Om de opkomst van gesloten productieketens zonder afval. In het rapport ‘Telelens op de toekomst’  signaleert adviesbureau KPMG 29 ontwikkelingen die een hoge impact zullen hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Die ontwikkelingen zijn volgens KPMG terug te voeren op vier megatrends: een vergrijzende demografie, het tijdperk van Big Data en ontwikkelingen in ethiek, normen en waarden.

En als vierde trend: duurzaamheid. Ongebreidelde economische groei zal leiden tot grondstoffenschaarste en het integreren van ‘externaliteiten’ in de kostprijs. Dat maakt duurzame energie op zijn beurt noodzakelijk en onontkoombaar.

Opmerkelijk: deze megatrends lijken de gemiddelde MKB-ondernemer gestolen te kunnen worden.

Marketinginstrument

Op basis van gesprekken met 50 succesvolle ondernemers concluderen de onderzoekers van KPMG dat de middelgrote ondernemer niet wakker ligt van mogelijke grondstoffenschaarste of gebrek aan duurzaamheid.

Op de vraag of duurzaamheid en MVO een rol gaan spelen op de eigen organisatie antwoordden veel respondenten dat dit nog geen integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering – en een aantal respondenten was van mening dat duurzaamheid niet meer is dan een marketinginstrument, vaak ingegeven door persoonlijke motieven van de ondernemer. Grondstoffenschaarste werd dan ook door slechts 16 procent van de respondenten gezien als een bedreiging voor succes.

De onderzoekers constateren verder dat een sterke focus op een eenmaal ontwikkelde visie een kenmerk is van succesvol ondernemen, maar dat anderzijds het gevaar dreigt van eigenzinnigheid en tunnelvisie, waardoor de reactie op externe ontwikkelingen trager verloopt dan verstandig is.

Een gemiste kans, vindt KPMG, want de 29 ontwikkelingen kunnen helpen bij de verbetering en vernieuwing van de eigen bedrijfsprocessen en de beperkte mate waarin ondernemers rekening houden met megatrends.

Foto: Birgerking