27-05-2016 07:23 | Door: Fitria Jelyta

In 2015 voerde de Chinese overheid een nieuw beleid in om milieubescherming in de steden te bevorderen. Dit brengt kansen met zich mee voor Nederlandse bedrijven.

Dat stelt de Rijksdienst voor Ondenemend Nederland (RVO.nl). Met name Nederlandse bedrijven die actief zijn in water- en milieutechnologie kunnen bijdragen aan de duurzame ambities van de Chinese overheid. Het bestuursorgaan ziet kansen voor de toepassing van drink- en afvalwaterzuivering, maar ook voor nieuwe technologieën die de luchtkwaliteit moeten verbeteren.

Daarnaast zijn er kansen voor Nederlandse bedrijven om kennis in milieutechnologie te exporteren. De Chinese overheid wil meer gebruikmaken van bijvoorbeeld big data om slimme waterinfrastructuur te monitoren en data te verzamelen. Door smart city-technologie in te zetten, zegt de regering de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Waterinfrastructuur

Zo is de van oorsprong Nederlandse advies- en ingenieursonderneming Arcadis aangewezen als hoofdconsultant om waterinfrastructuur aan te leggen in de Chinese stad Wuhan.

In het zogeheten Sponge City-programma zeggen de Chinese autoriteiten verschillende maatregelen te nemen om het overtollige water van hevige regenbuien op te vangen en zo de wateroverlast tegen te gaan. Hierbij worden maatregelen als groenblauwe daken, permeabele wegen, waterzuiveringsinstallaties en pleinen voor regenwateropslag- en hergebruik onderzocht. 

Bron: RVO.nl | Foto: Meraj Chhaya, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)