Themamaand Circulaire Economie DuurzaamBedrijfsleven Media

Themamaand Circulaire Economie DuurzaamBedrijfsleven Media

Hoe ontwerpen we producten zodat ze hergebruikt en uiteindelijk gerecycled kunnen worden? Hoe voorkomen we dat waardevolle grondstoffen de keten verlaten? En welke businessmodellen en financieringsvormen maken de transitie naar een circulaire economie echt mogelijk?

In maart bijt DuurzaamBedrijfsleven Media zich vast in het thema Circulaire Economie. De ambitie van de overheid om in 2050 volledig circulair te zijn biedt enorme potentie voor het bedrijfsleven. In 2013 berekende TNO al dat de financiële voordelen die voor het oprapen liggen, voor de Nederlandse economie € 7,3 mrd bedragen. Daarmee zijn ongeveer 54.000 banen gemoeid. Ook zijn er spin-off kansen, bijvoorbeeld in de vorm van een sterkere kennispositie. Aan het begin van dit jaar zijn de uit het Grondstoffenakkoord voortgekomen transitieagenda's gepresenteerd. Het is nu zaak om slagen te maken en de transitie naar een circulaire economie te versnellen. 

Dit waren de 3 best gelezen artikelen van de themamaand Circulaire Economie in maart, 2018:

Circulaire economie

Wij geloven dat het bedrijfsleven de sleutel tot de circulaire economie in handen heeft. Tijdens de themamaand Circulaire Economie belicht DuurzaamBedrijfsleven dan ook de meest veelbelovende en in het oog springende businesscases, innovaties en ontwikkelingen die een ketensluiting mogelijk maken en een circulaire economie bevorderen.

Met analyse en onafhankelijke, journalistieke producties geven we handelingsperspectief aan bedrijven in de hele keten

Verdieping

Met nieuws, achtergronden, interviews en infographics laten we tijdens deze themamaand zien hoe de circulaire economie zich ontwikkelt. Ook zoeken we verdieping tijdens ons online radioprogramma DuurzaamBV, waaruit interviews en podcasts terugkomen op ons platform. We belichten innovatieve bedrijven uit de hele keten, van startup en MKB tot multinational. We schrijven over alle relevante ontwikkelingen in de supplychain en lichten daar de duurzame elementen uit.

De themamaand mondt uit in een special in ons magazine over duurzaam ondernemen, waarin we de beste, urgentste en mooiste content bundelen.

Handelingsperspectief

DuurzaamBedrijfsleven Media heeft niet de eindoplossing in pacht. Wel hebben we een helder zicht op feiten en ontwikkelingen in de sector. Met analyse en onafhankelijke, journalistieke producties geven we concreet handelingsperspectief aan bedrijven in de hele keten.

Tegelijkertijd vragen we onze doelgroep van beslissers proactief om ideeën, visie en innovaties aan te dragen. Free Members van DuurzaamBedrijfsleven Media zijn altijd op de hoogte en kunnen reageren op onze artikelen en berichten. Insider Members ontvangen het laatste magazine in print en alle andere magazines digitaal. Premium Members hebben toegang tot alle informatie over Circulaire Economie en kunnen zelf selecties maken in een custom-made nieuwsbrief.