01-03-2016 07:54 | Door: Dimitri Reijerman

Een aantal grote ondernemingen uit de Britse en Amerikaanse voedingssector neemt deel aan de Protein Challenge 2040. Deze partijen gaan op zoek naar duurzame manieren om eiwitten ook in de toekomst aan te kunnen blijven bieden.

Onder andere de firma's Waitrose, Hershey, Target en Quorn doen mee aan de Protein Challenge 2040. Ook het Wereldnatuurfonds doet mee en de deelnemers zoeken samenwerking met de politiek.

Doelstelling is om de groeiende wereldbevolking van voldoende eiwitten te kunnen voorzien zonder dat het milieu te maken krijgt met extra zware belasting, zoals een nog verder groeiende veestapel en daarmee toenemende CO2-uitstoot door de landbouw- en voedingssector. Ook overbevissing, voedselverspilling, antibioticaresistentie en ontbossing vormen problemen.

De deelnemers stellen dat eiwitten essentieel zijn voor de menselijke gezondheid, maar zij geven toe dat de huidige wijze van productie en consumptie op de langere termijn niet vol te houden is. Daarom willen de bedrijven via de Protein Challenge op zoek naar innovaties en het vaststellen van best practices bij met name de landbouw.

Een van de mogelijkheden om op een duurzame wijze eiwitten te verkrijgen is het gebruik van plantaardige proteïnen in voedingsproducten vergroten. Andere opties zijn het gebruik van duurzaam veevoer, projecten om bodemverschraling tegen te gaan, het terugwinnen van eiwitten uit afvalstromen en het verduurzamen van viskwekerijen. In de verdere toekomst zien de partijen kansen in eiwitrijke bronnen als kweekvlees en microalgen.

Bron: Protein Challenge 2040  | Foto: By Fawcett5 at en.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons