06-04-2016 18:21 | Door: Chris Thijssen

Een 43 kilometer lang warmtetransportsysteem moet het gebruik van restwarmte uit het Rotterdamse havengebied in de bierbrouwerij van Heineken in Zoeterwoude mogelijk maken. 

Heineken Nederland, Nuon, de gemeentes Rotterdam en Leiden, Warmtebedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben een intentieverklaring ondertekend, waarmee zij afspreken dit warmtetransportsysteem te ontwikkelen. 

De 43 kilometer lange leiding die de bedrijven en overheden gaan aanleggen, transporteert via een oostelijke route industriële restwarmte uit het Rotterdamse havengebied naar Leiden. Na oplevering van het warmtetransportsysteem verwarmt de restwarmte onder meer de stad Leiden en omliggende gebieden.

Restwarmte in plaats van aardgas

Zo wordt de Heineken-brouwerij in Zoeterwoude van stoom voorzien. Dat moet het gebruik van aardgas terugdringen. In de toekomst kunnen ook andere gemeenten en bedrijven langs het tracé, zoals de glastuinbouw, van de warmtelevering profiteren.

Volgens de deelnemende partijen biedt het systeem bovendien kansen voor andere warmtebronnen, zoals aardwarmte of biomassa.

Nieuwe warmtepomp

Nuon, Heineken Nederland, de gemeentes Rotterdam en Leiden, Warmtebedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland gaan op korte termijn onder meer een nieuw soort warmtepomp ontwikkelen. Zo willen ze restwarmte geschikt maken voor gebruik bij Heineken.  

Ook onderzoeken de partijen wat het meest optimale leidingtracé is en hoe de ondergrondse leiding het best in de omgeving kan worden ingepast.

Bron: Provincie Zuid-Holland