26-04-2016 12:29 | Door: Chris Thijssen

Drie kwart van de Nederlandse consumenten is van mening dat de levensmiddelindustrie verantwoordelijk is voor het aanbod van duurzame producten.

Dat blijkt uit de eerste Waarderingsmeter Levensmiddelenindustrie. Motivaction voerde dit onderzoek uit in opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Volgens de waarderingsmeter geven Nederlanders de levensmiddelenindustrie gemiddeld een 6,8 als rapportcijfer.

Consumenten zouden positief zijn over de kwaliteit van het voedsel in Nederland. Daarnaast zijn ze volgens Motivaction over het algemeen tevreden met de inzet van de industrie op het gebied van voedselveiligheid en voedingswaarde op de verpakking.

Milieu en dierenwelzijn

Desondanks maken consumenten zich ook zorgen, stelt Motivaction, onder meer over toevoegingen in producten en aspecten op het gebied van milieu en dierenwelzijn.

Zo vindt minder dan een derde dat de industrie zich voldoende inzet om duurzame producten te produceren. Van de consumenten noemt 74 procent dat echter wel de verantwoordelijkheid van de industrie.

Dialoog met consument

De FNLI liet het onderzoek uitvoeren naar aanleiding van Een open gesprek over voedsel, een nieuwe beweging die de levensmiddelenindustrie maandag aankondigde. Hiermee wil de industrie de dialoog over voedselproductie- en consumptie met consumenten intensiveren om het vertrouwen van de samenleving in de sector te verbeteren.

Volgens de FNLI onderschrijft het onderzoek van Motivaction de noodzaak hiervan. De FNLI en het onderzoeksbureau herhalen de Waarderingsmeter in de toekomst, om te meten hoe het consumentenvertrouwen in de sector zich ontwikkelt.

Bron: Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie | Foto: Tella Chen, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)