06-05-2016 09:47 | Door: Chris Thijssen

De stichting Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) zegt in 2016 varkensvlees met antibioticavrij leven-garantie in de winkelschappen te krijgen.

Dat meldt de KDV in zijn jaarverslag over 2015. Volgens de instantie is vlees met het antibioticavrij leven-keurmerk, ook wel KDV+ genoemd, afkomstig van varkens die gegarandeerd nooit zijn behandeld met enige vorm van antibiotica. Het vlees voldoet daarnaast aan alle eisen van zowel één ster van het Beter Leven-keurmerk als van het Varken van Morgen-keurmerk.

Volgens de stichting is KDV+ bedoeld voor retailers die zich nog verder willen onderscheiden op het gebied van gezondheid, smaak, dierenwelzijn en het milieu. “Met dit keurmerk gaan we een stap verder dan de inachtneming van de wettelijke wachttermijnen”, schrijft de KDV in zijn jaarverslag.

Antibioticaresistentie tegengaan

Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees is een samenwerkingsverband van Nederlandse varkensboeren, slachterijen, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retailbedrijven en cateraars. Volgens KDV is het gebruik van antibiotica binnen zijn keten al sinds lange tijd niet toegestaan. De organisatie gaat echter nog een stap verder om de ontwikkeling van antibioticaresistentie bij mensen een halt toe te roepen.

“In de afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet in het terugdringen van antibioticagebruik”, schrijft de stichting. “Onderzoek en kennisdeling hebben er inmiddels toe geleid dat op KDV-boerderijen tot 95 procent minder antibiotica wordt ingezet. In 2016 introduceren we varkensvlees van dieren met een antibioticavrij leven.”

Samenwerking

Om het gebruik van antibiotica overbodig te maken, werkt KDV samen met verschillende partijen. Zo onderzoekt de stichting samen met Unilever hoe staartbijten kan worden voorkomen. Daarnaast werkt de organisatie mee aan de ontwikkeling van de Stal van de Toekomst, die onder meer de gezondheid van varkens moet bevorderen.

Bron: Keten Duurzaam Varkensvlees | Foto: public domain