30-05-2016 07:07 | Door: Chris Thijssen

Zuid-Holland stelt € 15 mln beschikbaar voor de ontwikkeling van landbouwproeftuinen. Hiermee wil de provincie de sprong maken naar een sterke, duurzame en toekomstbestendige landbouw en voedselketen.

Met een vernieuwende aanpak wil de provincie toewerken naar gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen in 2036. Dat meldt zij het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw. De provincie financiert de € 15 mln voor een deel uit Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling.

De proeftuinen waar de provincie op mikt, worden zichtbare plekken waar koplopers met steun van de provincie nieuwe initiatieven ontwikkelen op het gebied van biodiversiteit, gesloten kringlopen en regionale voedselketens.

Volgens de provincie staat de landbouw in Zuid-Holland economisch en ecologisch onder druk. Uitdagingen op het gebied van onder meer klimaat, luchtkwaliteit en biodiversiteit vragen om een andere aanpak, stelt de provincie.

Keten van boer tot bord

“Door samen met koplopers in de landbouw- en voedselketen de provincie Zuid-Holland in te richten als een proeftuin voor duurzame landbouw, onderzoeken we nieuwe oplossingen voor de keten van boer tot bord”, zegt gedeputeerde Han Weber.

“We willen een nieuwe koers voor een gezonde en duurzame toekomst voor de Zuid-Hollandse agrariërs. We doen dit samen met het Platform Duurzame Landbouw waar deze enthousiaste vernieuwers al in samenwerken.”

Uitstoot van ammoniak verminderen

Naast de ontwikkeling van proeftuinen zet de provincie ook andere middelen in om een duurzame bedrijfsvoering op agrarische bedrijven te bevorderen. Zo werkt ze aan behoud van weidegang en de versterking van agrarische structuren te verlenen voor kavelruil. Via de Programmatische Aanpak Stikstof (Pas) wordt daarnaast de uitstoot van ammoniak verminderd.

Met de Rijksoverheid, waterschappen en andere partijen zoekt de provincie verder naar integrale oplossingen voor zaken als bodemdaling, watervoorziening en verzilting.

Bron: Provincie Zuid-Holland | Foto: Paul van de Velde, via Flickr Creative Commons  (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)