12-09-2016 07:26 | Door: Erik Verheggen

Heineken gaat in Den Bosch biogas uit afvalwater gebruiken voor zijn productie. De aanleg van de 2,2 kilometer lange leiding van de RWZI naar de brouwerij is gestart.

Met het biogas wekt Heineken stoom op die nodig is voor het brouwproces. Via de leiding wordt in 2017 3 miljoen kubieke meter biogas getransporteerd. Dat volume loopt daarna op tot 4,7 miljoen kubieke meter.

Daarmee wordt de businesscase voor Heineken een stuk overzichtelijker

Het biogas voor Heineken is afkomstig van een rioolwaterzuivering van Waterschap Aa en Maas. Meetbedrijf Fudura, onderdeel van Enexis, helpt deze bedrijven om de benodigde infra te realiseren. Heijmans legt de leiding aan.

Opvallend is dat de betrokken partijen hebben besloten de duurzame leiding aan te leggen zonder subsisieaanvraag. Daarvoor heeft Fudura een exploitatiemodel in het leven geroepen. Het meetbedrijf blijft eigenaar van de leiding en doet ook het beheer en onderhoud, schrijft Heijmans in een achtergrondverhaal. Daarmee wordt de businesscase voor Heineken een stuk overzichtelijker.

leiding biogas

Het Waterschap Aa en Maas heeft biogas over. De rioolwaterzuivering betrekt zijn warmte voortaan bij de afvalstoffendienst van de gemeente, afkomstig van een snoeihoutcentrale. In ruil krijgt de gemeente biogas voor haar afvalinzamelwagens. Door de leiding kan ook Heineken nu van het surplus aan duurzaam gas profiteren.

Vanaf begin november 2016 is het tracé volledig aangelegd en kan er gekoppeld worden aan respectievelijk de rioolwaterzuivering van waterschap Aa en Maas en het ketelhuis van Heineken.

Bron: Heijmans, Heineken | Foto's Heijmans