24-09-2016 10:03 | Door: Chris Thijssen

De Schotse whisky-industrie heeft zijn gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen herzien. Met nieuwe ambities willen de whiskyproducenten hun productie verduurzamen.

Schotse whiskyproducenten stelden in 2009 al gezamenlijk de Scotch Whisky Environmental Strategy op. Deze verklaring, die de volledige Schotse whisky-industrie dekt, is nu verbeterd. De herziene strategie bevat vier thema’s met doelstellingen voor de industrie, met deadlines in 2020 en 2050.

Het eerste thema richt zich op duurzame energie. Zo zeggen de whiskyproducenten toe het gebruik van energie en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In 2050 moet 80 procent van de primaire energie van niet-fossiele brandstoffen komen, zoals anaerobe vergisting en zonne-energie. In 2008 lag deze hoeveelheid op 3 procent. In 2014 was het aandeel al verhoogd naar 17 procent.

Waterefficiëntie en circulaire economie

Daarnaast richten de producenten zich op watergebruik. De efficiëntie van waterdestillatie moet in 2020 met 10 procent verbeteren. Om dat te bereiken moeten de bedrijven efficiënt watergebruik op hun productielocaties optimaliseren.

Verder beloven de betrokken partijen de circulaire economie in de productieketen te omarmen. Het doel is natuurlijke hulpbronnen zo lang mogelijk te gebruiken en er maximale waarde uit te halen. Daarnaast moeten materialen worden teruggewonnen. Zo mag er in 2020 geen restafval meer naar de stortplaats gaan en moeten productverpakkingen 100 procent recyclebaar zijn.

Duurzaam landgebruik

Tot slot focust de strategie op duurzaam landgebruik. Het doel is een veilige toelevering van hoogwaardige grondstoffen, zoals granen en hout, te garanderen. Zo worden de producenten aangemoedigd om voor de productie van nieuwe vaten hout te gebruiken dat afkomstig is van duurzame eikenbossen.

“De herziening van de Scotch Whisky Industry Environmental Strategy is een helder signaal van gedurfde industrie-intenties op het vlak van duurzaamheid”, zegt Julie Hesketh-Laird, deputy chief executive van de Scotch Whisky Association, die de strategie voor de industrie beheert. “Correct milieubeheer is een industrieprioriteit en gaat hand in hand met bedrijfsgroei. Met deze strategie bouwen we collectief aan het werk van de individuele Scotch Whisky-producenten.”

Bron: Scotch Whisky Association | Foto: public domain