03-10-2016 16:30 | Door: Chris Thijssen

Wageningen Research en TNO openen in 2018 het Dutch Food Institute. Dit centrum moet de Nederlandse concurrentiekracht op het gebied van agrifood verhogen.

Dat melden Wageningen Research en TNO in een persbericht.

In het nieuwe centrum, met de voorlopige naam Dutch Food Institute (DFI) versterken en concentreren Wageningen Research en TNO het onderzoek op het gebied van voedsel(technologie), voeding en gezonde voeding. De circa vijftig betrokken researchmedewerkers van TNO gaan hiermee over naar Wageningen Research, dat de bestuurlijke en juridische verantwoordelijkheid krijgt.

Het fysiek en organisatorisch samengaan is een vervolgstap op de bestaande samenwerking tussen de partijen. Dit partnerschap werd in 2015 al geïntensiveerd in de vorm van het Grand Design Topsector Agri&Food, tussen Wageningen Research, TNO, het (voormalige) Top Institute for Food and Nutrition en het TKI Agri&Food.

Duurzaam voedselsysteem

TNO ziet de concentratie van de onderzoeksactiviteiten als een belangrijke stap in het realiseren van onderzoek naar toekomstbestendige voedselsystemen. Daaronder verstaat de organisatie voedselsystemen met voldoende, veilig en gezond, gevarieerd en duurzaam geproduceerd voedsel, dat beschikbaar en betaalbaar is voor iedereen.

Zowel Wageningen Research als TNO verwacht dat er met de start van het DFI een samenhangend portfolio van fundamenteel en toegepast onderzoek ontstaat voor nationale en internationale bedrijven en overheden op dit gebied. Dat moet bijdragen aan de Nederlandse concurrentiekracht en het exportperspectief van de agrifood-sector.

Topsector Agri&Food

De betrokken partijen werken de plannen en de invulling voor het DFI de komende tijd uit, samen met het ministerie van Economische Zaken en de Topsector Agri&Food. De invulling is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de beide Ondernemingsraden en de Raden van Toezicht.

Bron: TNO | Foto: public domain