05-07-2017 14:45 | Door: Chris Thijssen

Om als Nederland de ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 waar te maken, moeten duizenden bedrijven in de voedselsector omschakelen naar een nieuw businessmodel.

Dat stelt ABN Amro in het rapport ‘Food: van afval naar product’, dat woensdag is gepresenteerd. Volgens de bank worden de afhankelijkheid en het gebruik van schaarse grondstoffen door de overgang van een lineaire naar een circulaire voedselketen kleiner. Daarom zoeken foodbedrijven nieuwe oplossingen voor hun behoeften aan grondstoffen.

De versnelling van technologische ontwikkelingen biedt hiervoor mogelijkheden, aldus ABN Amro. Zo kunnen grondstoffen worden hergebruikt in nieuwe producten. Denk aan brood gebakken met reststromen uit het bierbrouwproces (zie deze infographic) en duurzame soep van oesterzwammen die zijn gekweekt op koffiedik uit kantoorautomaten.

Volgens de bank ontstaat dankzij informatiesystemen en samenwerking binnen en buiten ketens steeds beter inzicht in reststromen. Daarbij zijn nauwe samenwerking, informatievoorziening, ketenregie en schaalbaarheid succesvoorwaarden, aldus ABN Amro.

Circulaire bedrijfsmodellen

“Consumenten willen vaker weten wat er op hun bord ligt. In hun ogen weegt de milieu-impact van een product steeds zwaarder”, zegt Rob Morren, sector banker food van ABN Amro, in een persbericht. “Bij de inzet van financieringsvormen kijken we in hoeverre bedrijven hierop inspelen door gebruik te maken van circulaire bedrijfsmodellen.”

ABN Amro ondersteunt foodbedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Daarbij is het volgens de bank noodzakelijk om inzicht te hebben in nieuwe verdienmodellen en de financiële prestaties in de foodketen: van grondstoffenleverancier tot eindgebruiker. Deze modellen zijn onderdeel van de ambitie van de bank om in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal honderd deals € 1 mrd aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd, waarmee 1 miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard.

Bron: ABN Amro | Foto: Shutterstock