31-08-2017 09:16 | Door: Chris Thijssen

Wageningen Economic Research en True Price hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een methodiek ontwikkeld die de positieve en negatieve maatschappelijke effecten van voedselproductie en -consumptie in kaart brengt. Dat moet leiden tot een duurzamere voedselketen.

Zowel de productie als consumptie van voedsel heeft positieve en negatieve maatschappelijke effecten. Positieve effecten zijn bijvoorbeeld meer werkgelegenheid, hogere salarissen, kennisopbouw en meer gezondheid. Tot negatieve effecten behoren onder meer klimaatverslechtering, watervervuiling, biodiversiteitsverlies, kinderarbeid en onderbetaling.

In de ‘echte prijs’ van voedselproducten kunnen alle externe effecten worden meegenomen. Uit het onderzoek van Wageningen Economic Research en True Price blijkt dat een dergelijke berekening complex is en op korte termijn nog niet haalbaar is. Zo is er bijvoorbeeld nog niet voldoende data beschikbaar. Daarom ontwikkelden zij een methodiek die volgens hen snel kan worden uitgevoerd en objectief en empirisch is opgebouwd.

wur true price

Positief effect op gezondheid

De methodiek is als casestudie toegepast op vijf voedselproducten: tafelaardappel, sperziebonen uit de vollegrond, volle melk, rundergehakt uit de melkveehouderij en pure chocolade. Uit het onderzoek blijkt in welke mate deze producten maatschappelijke effecten hebben. De methodiek geeft volgens de onderzoekers geen absolute oordelen over of iets goed of slecht is, maar relatieve scores ten opzichte van gemiddelde effecten van voedsel.

Zo blijkt uit de studie dat melk relatief goed scoort op gezondheid en negatief op luchtkwaliteit. Sperziebonen scoren relatief positief op de gezondheid en hebben een beperkt effect op de waterkwaliteit. Een nadeel van de sperzieboon is dat er per euro bonen veel land nodig is. Ook wordt vergeleken met het gemiddeld voedselproduct veel mest gebruikt, wat leidt tot de uitstoot van broeikasgassen en een achteruitgang van de biodiversiteit.

Duurzamere voedselketen

Het doel van de methodiek is bedrijven en consumenten meer mogelijkheden te geven bij het nemen van beslissingen die bijdragen aan een duurzamere voedselketen.

“Elk voedselproduct heeft altijd positieve en negatieve maatschappelijke effecten”, zegt Willy Baltussen, onderzoeker van Wageningen University & Research (Wur), in een persbericht. “Afwegingen van consumenten en bedrijven zijn alleen mogelijk indien deze effecten meegewogen kunnen worden. Dat doel is met deze studie weer een stap dichterbij.”

Wageningen Economic Research en True Price gaan de methodiek verder uitwerken voor een aantal andere voedingsproducten.

Bron: Wageningen University & Research | Foto: Shutterstock.com, Afbeelding: Wageningen University & Research