28-05-2015 12:15 | Door: Willemien Groot

Het vlees is niet 100 procent biologisch, maar wel diervriendelijk. Runderen en vlees met het stempel Robuust staan volgens de Keten Duurzaam Rundvlees garant voor kwalitatief goed en puur rundvlees.

Runderen met het Robuust-stempel van de KDR staan bij Nederlandse boeren en krijgen onder meer lokaal geproduceerd voer en leven in ruime stallen. Vee en vlees is vanaf de geboorte van de dier tot het moment dat het vlees wordt verkocht, traceerbaar en controleerbaar. Een onafhankelijke instantie controleert of aan alle eisen is voldaan. Robuust is geen nieuw keurmerk, maar een merk dat een hoge kwaliteit moet garanderen.

De Keten Duurzaam Rundvlees is een samenwerkingsverband van de Nederlandse veehouders, slachterijen en de retailsector. De ongeveer honderd aangesloten boeren en bedrijven voldoen niet aan de strenge eisen van de biologische landbouw op het gebied van gewasbestrijdingsmiddelen en antibiotica. KDR-boeren en -bedrijven werken wel aan een veeteeltsector met aandacht voor dierenwelzijn en transparantie.

Weidegang voor zogende koeien is verplicht. Het brandmerken en casteren van vee is verboden. De stal mag geen betonnen roosters hebben. Daarnaast biedt de stal twee keer zoveel ruimte als de wettelijke norm en is voorzien van daglicht en strooisel. Koeien die niet langer melk produceren, krijgen een rustperiode en groeien dan drie tot zes maanden verder als vleeskoe. Alleen zieke dieren krijgen antibiotica toegediend.

Volgens de initiatiefnemers is in Nederland een groeiende behoefte aan luxere, traceerbare vleessoorten.

Bron: KDR | Foto: E. Dronkert, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)