05-06-2015 07:31 | Door: Willemien Groot

Het aandeel duurzame palmolie in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is in 2014 opnieuw gestegen. Vorig jaar was het aandeel 72 procent, tegen 61 procent in 2013.

Dat blijkt uit cijfers van de Task Force Duurzame Palmolie. Het gaat om palmolieproducten met een certificering van de Roundtable on Sustainable Palm Oil

Binnen de verschillende sectoren zijn nog wel verschillen zichtbaar. Het aandeel gecertificeerde palmolie in de aardappelverwerkende industrie liet een forse stijging zien, van 59 procent in 2013 naar 80 procent in 2014. Bij bakkerijen en snoepfabrikanten steeg dit aandeel zelfs van 59 procent naar 82 procent. Ook de diervoederindustrie vertoonde groei.

De margarine-industrie loopt met 60 procent achter op andere sectoren. Producten voor de Nederlandse en Europese markt bevatten wel duurzame palmolie. Bij producten bestemd voor de export is dat minder het geval. De buitenlandse vraag is nog gering. Volgens de Task Force zou een groeiende buitenlandse vraag ten goed komen aan een duurzamere productie.

De bij de Taskforce aangesloten bedrijven hebben zich vastgelegd om eind 2015 alleen palmolie in te kopen van gecertificeerde en herleidbare herkomst.

Bron: Task Force Duurzame Palmolie | Foto: Aul Rah, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)