11-06-2015 09:59 | Door: Erik Verheggen

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft ingestemd met wijzigingen in het ledenaannamebeleid. Zo moeten nieuwe toetreders voldoen aan verplichte duurzaamheidseisen.

Het ledenaannamebeleid waarborgt de continuïteit van de zuivelcoöperatie, met bescherming van het financiële belang en de duurzaamheidsprestatie van de zittende leden.

Daarom worden aan nieuwe toetreders verplichte duurzaamheidseisen gesteld. Nieuwe toetreders dienen bijvoorbeeld verplicht weidegang toe te passen. Grondgebondenheid en open stallen maken ook deel uit van de verplichte duurzaamheidseisen van FrieslandCampina. Daarnaast is het entreegeld verhoogd om evenwicht in de kapitaalinbreng van zittende en nieuwe leden te brengen. 

Het ledenaannamebeleid wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de ledenraad. Het nieuwe ledenaannamebeleid is vastgesteld voor de periode van 10 juni 2015 tot en met 31 december 2016.

Bron: FrieslandCampina | Foto: bert knottenbeld, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)