08-09-2015 07:26 | Door: Chris Thijssen

Er liggen grote kansen voor internationale voedsel-, drank- en tabaksproducenten om hun klimaatimpact te beperken. Door samen te werken met leveranciers, kunnen ze de uitstoot van broeikasgassen terugdringen.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de internationale non-profit-organisatie CPD. De organisatie heeft als doel de klimaatverandering te voorkomen en natuurlijke grondstoffen te beschermen. Voor het onderzoek verzamelde de CPD informatie van 97 voedsel-, drank- en tabaksproducenten.

Volgens de organisatie laten nog veel producenten kansen liggen als het gaat om het terugdringen van de indirecte uitstoot van broeikasgassen.

Agrarische sector

Het grootste deel van de uitstoot van voedsel gerelateerde broeikasgassen vindt volgens de CDP plaats in het agrarische gedeelte van de productieketen. Dat is de indirecte uitstoot van bedrijven.

Minder dan een kwart van de grote merken die dit jaar hun uitstoot-cijfers aan de CDP meldden, rapporteerden volgens de organisatie ook die indirecte uitstoot van broeikasgassen. De overige bedrijven hebben dus geen inzicht in hun indirecte uitstoot, waardoor ze geen maatregelen kunnen treffen om die uitstoot terug te dringen, stelt de CDP.

Door zich behalve op de eigen, directe uitstoot ook te focussen op de indirecte uitstoot, krijgen bedrijven dat inzicht wel. Door vervolgens samen met hun leveranciers maatregelen te ontwikkelen, is er volgens de organisatie veel winst te behalen.

Voorlopers

Uit het rapport blijkt dat een aantal merken al op de goede weg is. De meerderheid van deze merken zegt dat met leveranciers samen te werken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 73 bedrijven zegden toe dat te gaan doen in 2015. In 2013 lag dat aantal op 64.

Meer dan een derde van de bedrijven zegt kosten te besparen door beleid dat klimaatverandering tegengaat. Ruim driekwart van die bedrijven zegt dat deze veranderingen leiden tot voordelen voor boeren en leveranciers, zoals waterbesparing en een hogere opbrengst.

16 procent minder uitstoot

Zo wist brouwer SabMiller de gemiddelde CO2-uitstoot de afgelopen vier jaar met 16 procent te verminderen door samen met gerstboeren de irrigatie- en meststoffentechnieken te verbeteren.

Andere bedrijven, zoals Coca-Cola, Danone en Unilever, zijn volgens de CDP andere voorlopers als het gaat om klimaatbeleid in hun agrarische productieketen. Deze bedrijven hebben de afgelopen twee jaar niet alleen hun agrarische uitstoot bekendgemaakt, maar ook gerapporteerd over de implementatie van agrarische managementactiviteiten op het gebied van klimaatverandering.

Bron: Carbon Disclosure Project | Foto: Kecko, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)