08-03-2013 11:58 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Slechts één keer eerder is de hoeveelheid CO2 in de lucht sterker toegenomen dan in 2012. De temperatuurstijging van de aarde dreigt onbeheersbaar te worden.

Gegevens van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) tonen dat in 2012 de concentratie van CO2 in de lucht is opgelopen tot 395 deeltjes per miljoen (ppm). De wetenschappelijk geaccepteerde grens om de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden is 350 ppm.

Alleen in 1998 was de stijging van CO2-deeltjes sterker, stelt NOAA, de Amerikaanse overheidsinstantie die zich onder andere bezig houdt met klimaatwetenschap. De belangrijkste oorzaak zien zij in het sterk toegenomen gebruik van kolen.

Twee graden

De stijging is slecht nieuws voor de internationale afspraak om de opwarming van de aarde tot twee graden te beperken. “Het vooruitzicht vervaagt om klimaatverandering beneden dat doel te houden,” zegt Pieter Tans, leider van het onderzoek bij NOAA.

Als we het huidige tempo van de uitstoot van broeikasgassen volhouden dan  zouden twee graden wel eens vier graden kunnen zijn aan het einde van deze eeuw. De gevolgen daarvan kunnen desastreus zijn. Bij een temperatuurstijging van twee graden kunnen ecosystemen zich nog aanpassen. Maar als de stijging doorzet worden onomkeerbare processen in gang gezet. Door het smelten van de permafrost in Rusland kunnen bijvoorbeeld grote hoeveelheden methaan vrijkomen die de opwarming van de aarde verder versnellen.

Klimaatverandering

In het rapport ‘Turn down the heat’ uit november vorig jaar waarschuwt de Wereldbank voor de consequenties. Geen enkel land zal immuun zijn voor de klimaatveranderingen, maar de last zal vooral komen te liggen bij ontwikkelingslanden, denkt de ontwikkelingsbank.

De landen met de minst ontwikkelde economieën hebben vaak de hoogste temperaturen en niet veel wetenschappelijk en technische capaciteit om zich aan te passen. De zeespiegelstijging zal in tropische landen 15 tot 20 procent hoger liggen dan het gemiddelde en de droogte zal enorm toenemen. De ontwikkelingsbank noemt ongekende hittegolven, ernstige droogte en grote overstromingen.

Trajecten

Volgens het rapport kan de opwarming van vier graden Celsius nog steeds worden vermeden, zo melden zij: ‘Uit tal van studies blijkt dat er technisch en economisch haalbare trajecten zijn, die de opwarming van de aarde onder de twee graden zou kunnen houden. Dit is afhankelijk van beslissingen en keuzes die door de overheid, de particuliere sector en de maatschappij gemaakt kunnen worden.’

Het aanpakken van klimaatverandering vereist een wereldwijde samenwerking. Volgens de Wereldbank kan de temperatuurstijging op verschillende manieren worden tegen gegaan. Zo noemen ze het vergroenen van de economie, betaalbare technologie en investering in klimaatvriendelijke infrastructuur als belangrijke speerpunten. Ze richten zich voornamelijk op ontwikkelingslanden en hebben per land verschillende doelen vastgesteld.

Bron: Physorg

Foto: NASA Goddard Photo and Video via Flickr.com