11-03-2013 12:05 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

D66 vindt dat premier Rutte fouten over het innovatiebeleid keer op keer herhaalt. Ook de CO2-uitstoot van kolencentrales moet worden aangepakt.

De kritiek van D66 op het innovatiebeleid is niet mals. Het innovatieplatform van Jan-Peter Balkenende dat later werd omgevormd tot het topsectorenbeleid heeft ‘de afgelopen tien jaar zijn doelen niet (...) gerealiseerd’, constateerden de liberaal-democraten afgelopen weekend op hun partijcongres.

Het doel om 2,5 procent van het nationaal inkomen aan onderzoek te investeren is niet behaald, dit ligt nu op 1,6 procent. D66 constateert dat ‘landen die substantieel investeren in innovatie economisch beter presteren’. Dat lukt Nederland slecht. ‘Beleidsevaluaties [tonen aan] dat de effectiviteit van innovatiemaatregelen beperkt of onzeker is.’

Het congres concludeert dat ‘het kabinet-Rutte fouten uit het verleden herhaalt met vereenvoudigd, maar inhoudelijk ongewijzigd beleid’.

Innovatie

Tijdens het congres werden meerdere voorstellen besproken om het topsectorenbeleid te hervormen. Ondernemers, onderzoek en techno-starters vormen de spil van de economische groei. Volgens D66 houdt het kabinet zich vast aan gevestigde bedrijven, waardoor de kansen van succesvolle mkb-ers worden belemmerd.

Volgens D66 kamerlid Kees Verhoeven moet er meer tijd vrij gemaakt worden voor het mkb om te investeren en te innoveren. “We moeten af van het ouderwetse handelen van het kabinet en toe naar een bloeiend en groeiend ecosysteem voor innovatie in Nederland. Waarin onze midden- en kleinbedrijven door stimulans van de overheid kunnen floreren en een centrale rol hebben. Eindhoven is hier met Brainport als slimste regio ter wereld een goed voorbeeld van, waar grote én kleine bedrijven al versterkend samenwerken.”

Dit is ook de kritiek van het Sociaal Cultureel Planbureau, zij noemen de innovatie de juiste oplossing om uit de crisis te komen. Zo reageerde zij: ‘Economisch herstel blijft uit als niet meer geld wordt geïnvesteerd in topwetenschappelijke instituten en onderzoek door het bedrijfsleven.’

Kolencentrales

Kolencentrales waren een ander heikel thema op het congres. D66 wil de schadelijke CO2-uitstoot van kolencentrales terugbrengen. Zij deden hierbij een voorstel om nieuwe kolencentrales pas in gebruik te laten nemen als hun CO2-uitstoot even laag is als die van een moderne gascentrale.

Vorige week verscheen er een rapport van de Europese Health and Environment Alliance waarin werd vermeld, dat de Nederlandse kolencentrales nu  €368 mln aan gezondheidszorgkosten en inkomstenderving veroorzaken.

Foto: Miguel Vicente Martinez Juan via Flickr.com