17-11-2015 15:06 | Door: Fitria Jelyta

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geeft met de Health Deal vorm aan een nieuwe publiek-private samenwerking om effectieve en kostenbesparende zorginnovaties breed toepasbaar te maken.

RVO.nl heeft het concept van de Health Deal speciaal ontwikkeld voor innoverende zorgprojecten die in de proef- of opstartfase bevinden of alleen lokaal in één regio, ziekenhuis of instelling worden gebruikt. De Health Deal maakt een bredere toepassing van de zorginnovatie mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor de Health Deal moet de beoogde zorginnovatie voor de patiënt tot gezondheidswinst of verbetering van de levenskwaliteit leiden, maar ook kostenbesparend zijn.

RVO.nl stelt als voorwaarde dat Health Deals gebruikers en patiënten nadrukkelijk betrekken bij de ontwikkeling van de zorginnovatie. Zo kan de overheid de ontwikkeling van zorgprojecten stimuleren door knelpunten in bijvoorbeeld wet- en regelgeving op te lossen en de administratieve lastendruk te verminderen.

Betaalbare zorg

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een digitaal loket geopend voor informatie en ondersteuning bij het opstarten van Health Deals. “Met deze innovatieve aanpak maken we de zorg beter en houden we haar betaalbaar”, zegt Schippers.

Eerder is de nieuwe Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ door de minister VWS en 54 zorgorganisaties ondertekend. Dit moet de bedrijfsvoering van 80 procent van de Nederlandse ziekenhuizen en 50 procent van andere zorgaanbieders systematisch verduurzamen.

RVO.nl ondersteunt de ministeries Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken bij de uitvoering van de Green Deals. 

Bron: RVO.nl | Foto: Eduardo Garcia Cruz, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)