04-12-2015 12:06 | Door: Fitria Jelyta

Het Zaans Medisch Centrum gaat ziekenhuisafval en afvalwater op een duurzame wijze verwerken door gebruik te maken van het Pharmafilter-systeem. Hiermee gaat het ziekenhuis onder meer gezuiverd water hergebruiken.

In de vermalers van het Pharmafilter-systeem gaan medewerkers van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) onder andere biologisch afbreekbare beddenpo’s en urinalen, specifiek ziekenhuisafval en overgebleven voedsel deponeren. Zo wordt het ziekenhuisafval door de installatie voor een groot deel op biologische wijze afgebroken.

Als restproduct levert de installatie biogas en een sterk gereduceerd percentage restafval. Daarnaast moet het systeem schadelijke stoffen als medicijnresten verwijderen uit het afvalwater afkomstig uit keukens, douches en toiletten van het ziekenhuis. Vervolgens wordt het gezuiverde schone water in het ziekenhuis hergebruikt voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten en de vermalers.

Het ziekenhuis plaatst de Pharmafilter-vermalers op verschillende afdelingen. De vermalers zijn via de riolering gekoppeld aan een zuiveringsinstallatie op het buitenterrein van het ziekenhuis. Bij de implementatie van Pharmafilter in het nieuwe ZMC werkt het ziekenhuis samen met de Alliantie nieuwbouw ZMC, een ontwikkelcombinatie van Vitaal Zorg Vast en het ZMC.

Besparing van tijd en energie

Volgens het ZMC draagt de toepassing van de Pharmafilter bij aan een veiliger patiëntenzorg. Daarnaast moet het gebruik van biologisch afbreekbare po’s de kans op verspreiding van micro-organismen aanzienlijk verkleinen. Bovendien hoeven de po’s niet langer in de bedpanspoeler gereinigd te worden. Dit leidt volgens het ziekenhuis tot een besparing van tijd en energie.

Eerder heeft het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft een Pharmafilter-zuiveringsinstallatie in gebruik genomen. In 2012 heeft het Delftse ziekenhuis als eerste ziekenhuis ter wereld het Pharmafilter-systeem in gebruik genomen. Hiermee zegt het ziekenhuis de hoeveelheid vuiltransporten en CO2-uitstoot te verminderen. 

Bron: Zaans Medisch Centrum | Foto: Jez, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)