16-03-2016 13:44 | Door: Fitria Jelyta

Het Franse bedrijf Plume Labs heeft een sensor ontwikkeld die de luchtkwaliteit van de directe omgeving meet. Een stunt met getrainde duiven die de sensoren dragen, moet de publieke bewustwording over luchtvervuiling vergroten.

De lichtgewicht sensoren van Plume Labs meet de hoeveelheid stikstofdioxide en ozonconcentraties in de lucht. Deze gegevens zijn terug te lezen in een smartphone-app, die een gebruiker adviseert om maatregelen te nemen als de gemeten luchtvervuiling in de directe omgeving een bepaalde grens overstijgt.

Niet alleen bewustzijn, maar ook probleem beter in kaart brengen.

Luchtpatrouille van duiven

Met het zogeheten Pigeon Air Patrol-project zet het bedrijf duiven in, die de luchtkwaliteit van London gedurende drie dagen moeten meten. Deze campagne moet bijdragen aan de publieke bewustwording rondom het belang van een goede luchtkwaliteit en voor het bevorderen van de gezondheid.

De Pigeon Air Patrol is bedacht door twee medewerkers van het marketing- en technologiebureau DigitasLBI. Hiervoor hebben de medewerkers een competitie gewonnen, die Twitter in samenwerking met het London Design Festival organiseerde. Het project won in de categorie Solve a Problem.  

“Door duiven de luchtkwaliteit te laten meten met onze sensoren willen wij niet alleen bewustzijn creëren, maar het probleem ook beter in kaart brengen,” zegt Romain Lacombe, CEO van Plume Labs in de website Ubergizmo. Volgens Plume Labs is uit eerder onderzoek gebleken dat er in London jaarlijks 9.500 sterfgevallen zijn door langdurige blootstelling aan luchtvervuiling.

Vervolgonderzoek

Om meer gegevens over de luchtkwaliteit te verzamelen, zegt Plume Labs meer onderzoek te doen met de Britse Imperial College London. Voor dit onderzoek wil Plume Labs echter mensen inzetten die de lichtgewichte sensoren en smartphone-app gebruiken om de luchtkwaliteit te meten.

Eerder hebben Nederlandse wetenschappers een opzetstuk ontwikkeld voor de smartphone om aan de hand van fijnstof de luchtkwaliteit te meten. In het iSpex-project van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Universiteit Leiden, dragen ‘burgerwetenschappers’ op deze wijze bij aan een grootschalig onderzoek naar de luchtkwaliteit in Europese steden. 

Bekijk hieronder hoe de Pigeon Air Patrol werkt: 

Bron: New Scientist, Ubergizmo | Foto: aimee rivers, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)