21-03-2016 18:40 | Door: Fitria Jelyta

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zegt met een onlangs gepubliceerd strategiedocument de patiëntenzorg te verbeteren. In het document wordt duurzaamheid als prioriteit benoemd.

Met het strategiedocument Zorg voor 2020 zegt de NVZ excellente patiëntenzorg te blijven bieden en een sterke positie in de Europese zorgsector te willen behouden. Volgens de vereniging moet het document verder als inspiratiebron dienen voor ziekenhuizen om toekomstbestendige en duurzame zorg te realiseren.

Voedselverspilling tegengaan, energievoorziening verduurzamen en afval duurzaam verwerken

Duurzame bedrijfsvoering in de zorg

In Zorg voor 2020 verwijst de vereniging naar ambities die de World Health Organization (WHO) heeft vastgesteld voor een duurzame bedrijfsvoering in de zorg.

Zo worden ziekenhuizen en zorginstellingen geadviseerd om energiezuinige maatregelen toe te passen, groene gebouwen te realiseren en de energievoorziening te verduurzamen. Daarnaast kunnen ziekenhuizen duurzaamheid toepassen in het vervoer van zorgmedewerkers van en naar het werk, voedselverspilling tegengaan, afval duurzaam verwerken en het waterverbruik verminderen.

Waterbesparen en composteren

Als voorbeeld noemt NVZ het Groningse Martini Ziekenhuis, dat het waterverbruik in 2014 met 25 miljoen liter heeft gereduceerd. Het ziekenhuis verloor voorheen veel water aan het periodiek doorspoelen van 250 kranen die nauwelijks gebruikt werden. 

Ook is het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp genoemd als voorbeeld in het duurzaam verwerken van afval. Zo heeft het Alrijne een composteermachine ingezet om etensresten te verwerken tot compost. Dit levert volgens het ziekenhuis minder afval en daarmee een kostenbesparing op.

Green Deal duurzame zorg

Om verder bij te dragen aan het verduurzamen van de zorgsector, heeft de NVZ in het afgelopen jaar de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ ondertekend. Hiermee gaan gemeentes en organisaties zorginstellingen ondersteunen bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering. 

Bron: Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen | Foto: Presidencia de la República Mexicana, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)