23-03-2016 18:05 | Door: Fitria Jelyta

De Nederlandse stichting Diverzio heeft een online tool ontwikkeld die zorgorganisaties helpt bij het voorkomen van voedselverspilling en het verduurzamen van maaltijden.

Het Diverzio Dashboard maakt het voor zorgorganisaties mogelijk om de kosten, het effect en de verspilling van hun maaltijdvoorziening te meten. Op basis van de meetresultaten kunnen de organisaties verbeterpunten identificeren en deze vervolgens in de praktijk uitvoeren. Hiermee zegt Diverzio voedselverspilling in de zorgsector tegen te gaan.

De stichting stelt het online dashboard vanaf 6 april beschikbaar aan zorgorganisaties. De tool bestaat uit onder meer vragenlijsten voor bewoners en medewerkers van zorginstellingen, instructies om de metingen van voedselverspilling uit te voeren en tips voor duurzame inkoop van voeding.

Niet alleen meten

Volgens de stichting zijn bestaande tools om voedselverspilling in de zorgsector in kaart te brengen niet faciliterend bij de toepassing van duurzame maatregelen in de praktijk. “Het gaat in een goede maaltijdverbetering niet plat om verspilling meten”, zegt Koen Nouws Keij, directeur van Diverzio. “Maar altijd om hoe de aspecten van kosten, maaltijdwaardering, duurzaamheid en verspilling zich tot elkaar verhouden.”

‘Duurzaam en gezond aan tafel’

Voor de ontwikkeling van het Diverzio Dashboard heeft de stichting enkele jaren onderzoek gedaan. Diverzio heeft de ambitie om het online dashboard grootschalig in te zetten en in tweehonderd zorgorganisaties toe te passen.

Eerder is de online tool getest door veertien zorgorganisaties die aan het Friese programma Duurzaam en Gezond aan Tafel hebben deelgenomen. In dit project werkte Diverzio samen met de Antonius Zorggroep in Sneek om duurzame inkoop van verse ingrediënten, slimmere inkoop en betere communicatie mogelijk te maken. 

Bron: Diverzio | Foto: Hoofdafbeelding: John, Creative Commons, In tekst-afbeelding: Diverzio (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)