19-06-2013 10:50 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De leiders op de G8-top zijn zeer bezorgd over klimaatverandering, en willen werken aan een nieuw klimaatakkoord voor 2020.

De tweedaagse G8-top in Lough Erne, Noord-Ierland, leek zich vooral te gaan concentreren op de oorlog in Syrië en wereldwijde belastinghervormingen. Klimaatverandering stond niet op de agenda, wat leidde tot kritiek van Frankrijk en Duitsland. Uiteindelijk hebben de leiders wel over klimaatverandering gesproken, en wijdt de samenvatting van het overleg één pagina aan het thema.

In de samenvatting constateren de G8-leiders dat klimaatverandering een van de belangrijkste gevaren is voor toekomstige economische groei en welvaart. De leiders zeggen te zullen gaan werken aan significante CO2-reductie, om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius.

Concreet noemen de G8-leiders het VN-verdrag over klimaatverandering, het UNFCCC, dat in 2020 moet worden vernieuwd. De leiders zeggen toe binnen de Verenigde Naties te zullen werken aan een nieuw, bindend verdrag dat voor iedereen aanvaardbaar is. Daarnaast onderschrijven de leiders het doel van de ontwikkelde landen om samen jaarlijks $100 mrd (€75 mrd) te besteden aan het tegengaan van klimaatverandering.

Bron: Businessgreen

Foto:  Neutrality via Wikimedia Commons