20-06-2013 11:24 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Tijdens een speech in Berlijn waarschuwde president Obama voor de gevolgen van klimaatverandering. Binnen enkele weken maakt hij zijn eigen plannen bekend.

Obama was in Berlijn omdat het 50 jaar geleden was dat toenmalig president Kennedy de bekende ‘Ich bin ein Berliner’-speech gaf. Tijdens zijn toespraak waarschuwde Obama voor ‘meer zware stormen, hongersnoden en overstromingen, nieuwe vluchtelingenstromen, verdwijnende kustlijnen en stijgende oceanen,’ wanneer de wereld er niet in slaagt klimaatverandering te stoppen.

‘Deze toekomst moeten we voorkomen. In het belang van toekomstige generaties moet onze generatie zorgen voor een wereldwijd verdrag waarmee we klimaatverandering kunnen stoppen voor het te laat is. Dat is onze taak. We moeten aan het werk.’

Nieuw klimaatbeleid

Obama prees Duitsland en Europa om hun voortrekkersrol in het ontwikkelen van groenere politiek en bedrijfsmodellen. Zelf zal Obama binnen enkele weken zijn nieuwe klimaatbeleid bekend maken. Onderdeel van het nieuwe klimaatbeleid is waarschijnlijk het beperken van de CO2-uitstoot van bestaande energiecentrales.

Dat zal nog niet makkelijk zijn, aangezien veel Amerikaanse industrieën afhankelijk zijn van de goedkope energie uit kolencentrales. Een beperking van de CO2-uitstoot zou die energie duurder kunnen maken en dus ten koste kunnen gaan van banen in de industrie.

Maar volgens ingewijden heeft Obama besloten dat de risico’s van klimaatverandering zwaarder wegen dan de eventuele economische schade die veroorzaakt wordt door het aanpakken van klimaatverandering.

Bron: The New York Times Foto: Jürgen Matern via Wikimedia Commons