15-07-2016 12:19 | Door: Fitria Jelyta

Innovaties in de telezorg leiden tot toegankelijke zorg, kostenbesparing en een duurzame zorgsector. Dat blijkt uit onderzoek van Amerikaanse wetenschappers.

De wetenschappers van het Amerikaanse University of Rochester Medical Center (URMC) hebben in een onderzoek drie trends aangekaart voor innovaties op het gebied van zorg op afstand. Zo zouden virtuele doktersafspraken zorg toegankelijker maken voor patiënten in afgelegen gebieden en geen toegang tot vervoer. Dit leidt tot efficiënte dienstverlening en een besparing in de zorgkosten.

Spoedzorg digitaliseren

Een voorbeeld hiervan is de palliatieve zorginstelling Arizona Palliative Home Care, die met een videochatsysteem werkt om het aantal huisbezoeken terug te dringen. Met deze technologie kunnen de artsen twee keer zoveel patiënten per dag spreken.

Daarnaast zou telezorg een belangrijke rol kunnen spelen bij acute zorg of spoedzorg. Hierbij gaat het om zorg die niet kan wachten tot de eerstvolgende mogelijkheid op werkdagen om de huisarts of hulpverlener te raadplegen. Als voorbeeld noemen de wetenschappers de zorg voor patiënten met een herseninfarct, waarbij de neuroloog onmiddellijk kan worden ingeschakeld om de noodsituatie te beperken.

Minder ziekenhuisbezoeken

De derde trend is het verplaatsen van zorg die in ziekenhuizen wordt verleend naar de thuisomgeving van de patiënt. In Nederland is bijvoorbeeld het pilotproject iMediSense gestart. In dit project werken onder meer de Nederlandse tak van elektronicaonderneming Thales en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) aan een smartphone-app om zorg op afstand voor patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren.

Via een polsband met sensoren houdt het systeem de gezondheidsdata van patiënten met hart- en vaatziekten continu bij. Hierdoor krijgen de behandelende cardioloog en verpleegkundige inzicht in de gezondheid van de patiënten en kunnen zij tijdig ingrijpen bij mogelijke afwijkingen of veranderingen in de gezondheid. Dit maakt het mogelijk voor de patiënten om minder vaak en minder snel naar het ziekenhuis te gaan ter controle.

Chronische ziektes

De onderzoekers van het URMC verwachten dat het gebruik van digitale innovaties voor zorg op afstand met rap tempo zal toenemen. De innovaties op het gebied van zorg op afstand zullen echter niet de traditionele doktersbezoeken en ziekenhuisopnames vervangen, stellen de wetenschappers. De toegankelijkheid van zorg en de zorg voor chronische ziektes zullen met behulp van de technologische innovaties wel efficiënter worden. 

Bron: URMC | Foto: Intel Free press, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)