19-07-2016 07:18 | Door: Fitria Jelyta

Amerikaanse onderzoekers hebben in een ziekenhuis het bloedtransfusiebeleid verbeterd door alleen in specifieke gevallen transfusies uit te voeren. Hiermee hebben zij ook verspilling van de bloedvoorraad aanzienlijk verminderd.

Dat schrijft de website American College of Surgeons. De wetenschappers van het Vanderbilt University Medical Center hebben onderzoek uitgevoerd om een zogeheten restrictief bloedtransfusiebeleid in het Amerikaanse ziekenhuis te bewerkstelligen. Bij dit beleid gaan zorgmedewerkers minder snel over tot een bloedtransfusie. Daarbij worden er minder units bloed gebruikt voor patiënten met bijvoorbeeld bloedarmoede.

Volgens de onderzoekers bestelt het ziekenhuis standaard twee units bloed van de bloedbank, terwijl dit niet altijd nodig is. Door gebruik te maken van een doorontwikkelde versie van het systeem Computerized Provider Order Entry (CPOE), maakten de wetenschappers het mogelijk om bloedunits te bestellen en te gebruiken op basis van specifieke patiëntbeoordelingen.

“We kregen in dit project de kans om de mindset van de gehele instelling te veranderen en hebben vervolgens vastgesteld dat het verbeterde gebruik van bloed met oog op het verminderen van verspilling, ook gunstig is voor patiëntresultaten”

Minder verspilling

Zo zijn de onderzoekers erin geslaagd het aantal rode bloedceltransfusie tot 30 procent te verminderen en de kosten met $ 2 mln te besparen. In tegenstelling tot de in totaal 675 bloedtransfusies per duizend patiënten in 2011, werden er in 2015 in totaal 432 bloedtransfusies per duizend patiënten uitgevoerd. Dit leidde tot minder verspilling van de bloedunits. Zo werden er in 2015 tachtig bloedunits verspild, tegenover driehonderd in 2011. 

Daarnaast is het restrictieve transfusiebeleid gecombineerd met handelingen om de bloedvoorraad langer houdbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is beter temperatuurbeheer van de koelsystemen om het bloed langer te kunnen bewaren. Ook wordt bloed dat overblijft en niet is gebruikt, teruggestuurd naar de bloedbanken. Voorheen gebeurde dit volgens de wetenschappers niet.

Risico op infecties

“We kregen in dit project de kans om de mindset van de gehele instelling te veranderen en hebben vervolgens vastgesteld dat het verbeterde gebruik van bloed met oog op het verminderen van verspilling, ook gunstig is voor patiëntresultaten”, zegt medeonderzoeker Oscar Guillamondegui van het Vanderbilt University Medical Center.

Uit eerder onderzoek van de Universiteit van Kopenhagen is gebleken dat een restrictief bloedtransfusiebeleid niet leidt tot extra mortaliteit, morbiditeit of hartinfarcten. Daarnaast zouden er aanwijzingen zijn dat een liberaler transfusiebeleid gepaard gaat met nadelen, zoals een verhoogd risico op infecties. Dat schrijft het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Volgens het medische team van het Vanderbilt University Medical Center kunnen ook andere medisch centra en ziekenhuizen voordelen halen uit een restrictief bloedtransfusiebeleid en handelingen die verspilling van de bloedvoorraad tegengaan. Voor de toepassing van het beleid in andere zorginstellingen is het echter belangrijk om te kijken waar de prioriteiten en kansen liggen, stellen de wetenschappers. 

Bron: American College of Surgeons, Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde | Foto: Wellcome Images, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)