19-07-2016 18:05 | Door: Fitria Jelyta

Het agentschap voor de gemeentelijke bescherming van het milieu in Beijing meldt dat het aantal schadelijke stofdeeltjes in de lucht is gedaald. Door duurzame maatregelen ziet de Chinese hoofdstad verbeteringen in de luchtkwaliteit.

Dat schrijft Associated Press (AP). Het milieuagentschap van Beijing beschrijft dat het aantal schadelijke stofdeeltjes in de eerste zes maanden van 2016 met 17,9 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Daarnaast is het aantal dagen dat de luchtkwaliteit als schoon werd beoordeeld van negentien naar 107 dagen gestegen. Het aantal dagen waarop de lucht extreem vervuild was, daalde van twee tot veertien dagen.

De verbeteringen in de luchtkwaliteit zijn mede dankzij de transitie van fossiele energiebronnen naar alternatieve energiebronnen in 463 gemeentes mogelijk gemaakt, stelt het milieuagentschap. Verder dragen brandstofzuinig vrachtverkeer en 6.803 elektrische voertuigen op de weg bij aan de verbeterde luchtkwaliteit.

Smog in China

Volgens AP is het gebruik van fossiele energiebronnen de grootste oorzaak van luchtvervuiling in China. Uit onderzoek van het Duitse Max Planck Institute blijkt dat de smogpercentages in China jaarlijks 1,4 miljoen vroegtijdige sterftegevallen veroorzaken. Uit een ander onderzoek van de Californische non-profitorganisatie Berkeley Earth blijkt dat het aantal vroegtijdige sterftegevallen door luchtvervuiling in China zelfs op 1,6 miljoen per jaar ligt.

Duurzame investering

Eerder dit jaar heeft de Chinese regering een krediet van $ 500 mln gekregen van de Wereldbank om projecten te financieren die de luchtvervuiling in Beijing moeten verminderen. In het zesjarige verduurzamingsproject heeft ook de nationale Hua Xia Bank geïnvesteerd met een bedrag van $ 500 mln. Samen met een totaalvermogen van andere partijen ter waarde van $ 400 mln komt het totale pakket uit op een waarde van $ 1,4 mrd.

Met het geld wil de Chinese overheid bedrijven in Beijing helpen met onder andere de vermindering van het stoken van steenkool. Dit moet de emissies van schadelijke stoffen omlaag brengen en de vorming van smog in en rond de hoofdstad verminderen.

Smog Free Tower

De Nederlandse kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde gaat zijn luchtzuiverende Smog Free Tower in de Chinese hoofdstad installeren. Voor het zuiveren van de lucht maakt de 7 meter hoge Smog Free Tower gebruik van gepatenteerde ion-technologie en windenergie. De ion-technologie filtert de verontreiniging uit de lucht en laat een bel van schone lucht achter die stadsbezoekers gratis kunnen inademen. 

Bron: AP | Foto: McKay Savage via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)