22-07-2016 15:03 | Door: Fitria Jelyta

Om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor de vergrijzende bevolking in China, moet de Chinese zorgsector meer gericht zijn op patiëntresultaten.

Dat blijkt uit het rapport Deepening Health Reform in China, Building High-Quality and Value-Based Service Delivery, dat de Wereldbank in samenwerking met Chinese overheidsinstellingen en de World Health Organization (WHO) heeft opgesteld. Hiervoor voerden de partijen gedurende twee jaar onderzoek uit naar de huidige systemen en verdienmodellen van de zorgsector in China.

Aanbevelingen voor betere zorg

Het onderzoek leverde acht aanbevelingen op die kosten in de zorgsector aanzienlijk moeten terugdringen en het Bruto Binnenlands Product (bbp) van China met 3 procent kunnen verminderen. Zo zouden zorgverleners zich meer moeten richten op patiëntresultaten in plaats van op verkoopvolumes van medicijnen en de winst die daarmee is te behalen.

Om dit mogelijk te maken, moeten publieke investeringen in de zorgsector beter worden verdeeld over de zorgbehoeften en urgentie van specifieke ziektes, stelt de Wereldbank. Daarnaast zou het zorgpersoneel betere vergoedingen moeten krijgen over de diensten die zij leveren. Ook pleit de Wereldbank voor verbeteringen in de zorgsector door de ontwikkeling van nieuwe technologieën en het bevorderen van kennis en expertise.

Kostenbesparing

De Wereldbank verwacht dat China tien jaar nodig heeft om deze aanbevelingen te implementeren in de zorgsector en vervolgens aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren.

“Vandaag de dag kan China wederom het voortouw nemen met primaire hervorming van de gezondheidszorg, waarin de patiënt centraal staat en verschuift van de dure ziekenhuiszorg die vaak te weinig doet om de gezondheid van mensen te verbeteren”, zegt Jim Yong Kim, president van de World Bank Group, in een persbericht. “Wanneer China deze aanbevelingen implementeert, dan zal de gezondheidszorg verbeteren voor alle Chinezen – of één op de zes mensen in de wereld.”

Bron: Wereldbank | Foto: Jennifer Williams via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)