23-09-2013 12:39 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De opwarming van de aarde stagneert tijdelijk volgens het Intergouvernementele Panel over Klimaatverandering van de Verenigde Naties (IPCC). 

Daarmee beantwoordt het IPCC de hoon van klimaatsceptici die er op wijzen dat de gemiddelde temperatuur van de aarde het afgelopen decennium niet is toegenomen. Op 27 september verschijnt er een nieuw klimaatrapport van het IPCC. Uit de ontwerptekst is al gebleken dat er tijdelijk geen sprake is van opwarming van de aarde, maar dat is volgens klimaatwetenschappers van voorbijgaande aard.

Het IPCC, een organisatie van de Verenigde Naties, bestaande uit honderden deskundigen die bestaand wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering evalueren. De klimaatrapporten dienen als referentiewerk voor beleidsmakers, wetenschappers en andere experts. De rapporten van het IPCC hebben grote invloed op het milieubeleid van vele overheden.

Natuurverschijnselen

De wetenschappers van de IPCC wijten de stagnatie van de opwarming van de aarde aan vulkaanuitbarstingen en een cyclische afname van de energie die de zon uitstoot.

Vele experts menen dat de opwarming van de aarde ondertussen gewoon doorgaat, en nog steeds voor 95 procent toe te kennen is aan menselijk handelen. Vijf jaar geleden schatte de IPCC de rol van de mens nog maar op 90 procent.

Onzekerheid

De ernst van klimaatverandering blijft een discutabel onderwerp. Wetenschappers van het IPCC benadrukken steeds zekerder te zijn over het gevaar voor de planeet. Tegenstanders proberen echter vaak veranderingen in levensstijl, zoals het verminderen van vervuiling, tegen te gaan door een sceptische positie in te nemen omtrent klimaatverandering. 

“Lobbyisten en politici pogen het volk te misleiden en te verwarren als het gaat om de gevaren van klimaatverandering”, aldus Lord Stern, een bekende Britse klimaatdeskundige.

 

Bron: The Guardian

Foto: DonkeyHotey via Flickr.com