07-10-2013 11:36 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Als Nederland een rol van betekenis wil blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal ons land fors moeten inzetten op vergroening, stelt het PBL.

Dankzij ambitieuze, langjarige doelstellingen en forse investeringen in kennis lopen concurrerende buurlanden Duitsland en Denemarken al veel verder voor met groene innovatie. De vergroening in Nederland kan niet alleen van bedrijven komen, de overheid heeft een belangrijke rol.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het maandag uitgebrachte rapport ‘Vergroenen en Verdienen’. Volgens het PBL moet er stevig groen innovatiebeleid komen dat meer dan nu ondersteuning van innoverende kleine, snelgroeiende bedrijven centraal zet. Het PBL belicht vooral de kansen op de brede terreinen biobased economy, circulaire economie en duurzame gebouwde omgeving.

Kansen

De onderzoekers schrijven dat er meer potentie voor vernieuwing zit in kleine bedrijven dan in grotere concerns. De overheid kan deze jonge en innovatieve bedrijven ondersteunen met bijvoorbeeld een borgstelling of een tijdelijk fonds. Ook de zogenoemde Green Deals zijn een belangrijk instrument.

Het PBL pleit voor het beprijzen van energie- en grondstoffengebruik, meer geld voor onderzoek en ontwikkeling, en hulp bij internationalisering van het midden- en kleinbedrijf.

"Vergroening is niet gratis, maar kan onze concurrentiepositie versterken", aldus het rapport. Volgens het PBL kunnen zuinige en schone technologieën een kostenvoordeel opleveren.

Kwetsbaar Nederland

Nederland behoort nog tot de tien meest concurrerende landen ter wereld, maar recent daalde Nederland op de internationale concurrentieladder. Het is de vraag of we in de toekomst kunnen blijven wedijveren met de wereldtop als we niet een steviger innovatiebeleid creëren.

De Nederlandse economie en vooral onze export leunen sterk op sectoren die veel energie en materialen gebruiken. Dat maakt ons kwetsbaar als grondstofprijzen stijgen of de beschikbaarheid onzeker wordt.

Nederland is relatief sterk op terreinen als hergebruik van afval en groene belastingen, maar combineert slechts in een beperkt aantal sectoren een sterke exportpositie met groene innovatie. Hierdoor blijven we achter op landen als Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Nederland moet voorkomen dat investeringen, vooral in kennis, niet te veel versnipperd raken. Overheidsinvesteringen kunnen innovatie aanjagen en de concurrentiekracht versterken, zoals eerder bijvoorbeeld de kennisontwikkeling voor de Deltawerken heeft laten zien.

Bron: ANP

Foto: masondan via flickr