01-09-2016 17:00 | Door: Hidde Middelweerd

Het RIVM ziet veel kansen voor personalised medicine, ofwel gepersonaliseerde medicatie. Door medicatie toe te dienen op basis van individuele kenmerken van een patiënt, kunnen behandelingen veel efficiënter worden.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Personalised medicine

Gepersonaliseerde medicatie is een relatief nieuw begrip binnen de zorgsector. Dit komt omdat het steeds duidelijker wordt welke invloed individuele eigenschappen van een patiënt hebben op het ontstaan van ziektes en de werking van de medicijnen. Deze informatie kan toegepast worden op de behandeling van een patiënt.

Zo kunnen bepaalde erfelijke eigenschappen de kans op bijwerkingen bij bepaalde medicijnen verhogen. Sommige patiënten zijn gevoeliger voor een bepaalde medicatie en hebben daardoor een kleinere dosis nodig.

Ook bij kanker kan personalised medicine een belangrijke rol spelen. De genetische eigenschappen van tumoren verschillen per patiënt, wat mogelijkheden biedt om beter afgestemde behandelingen aan te bieden.

Uitdagingen

Het RIVM benadrukt echter ook dat er nog veel uitdagingen zijn op het gebied van personalised medicine. Zo is erfelijke informatie slechts een deel van de puzzel, stelt het onderzoek. Factoren als leeftijd, geslacht, eetgewoonten, aanwezigheid van andere ziekten en gebruik van meerdere medicijnen spelen ook een rol. Om al deze informatie te vertalen naar de meest effectieve behandeling, vergt nog verder onderzoek.

Verder stelt het RIVM dat de opleiding van artsen en apothekers aangepast moet worden op de ontwikkelingen rondom gepersonaliseerde medicatie. Ook moet men goed nadenken over het beheer van patiëntgegevens, in verband met privacy.

Bron: RIVM | Foto: public domain