17-12-2016 09:03 | Door: Fitria Jelyta

Het plasticafvalprobleem leidt naast milieuvervuiling tot schade voor de volksgezondheid. Daarom moet de overheid en het bedrijfsleven samenwerken aan duurzame oplossingen.

Dat schrijft de Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan op het gebied van volksgezondheid, in een briefadvies aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu.

De Gezondheidsraad ondersteunt het Nederlandse beleid om de schadelijke gevolgen van plastic op het milieu te beperken. Dit beleid richt zich echter alleen op de bescherming van zee- en zoetwaterecosystemen en niet specifiek op de volksgezondheid, stelt het adviesorgaan. Bovendien is er nog heel weinig bekend over de gevolgen van lichamelijke blootstelling aan nanodeeltjes van plastic.

Minder plasticafval

Daarom adviseert de Gezondheidsraad overheden en het bedrijfsleven om zoveel mogelijk te voorkomen dat de nano-plastics via het afval in het milieu belanden. Daarnaast zouden bedrijven al bij het ontwerpen van producten meer rekening moeten houden met het duurzaam verwerken van plasticproducten aan het eind van hun levensduur.

Om te beginnen zou de regering en het bedrijfsleven nieuwe meetmethoden kunnen ontwikkelen, die meer inzicht biedt in de schadelijke gevolgen van microplastics op de gezondheid. Dit kan bijdragen aan het vergroten van kennis en bewustzijn onder consumenten, aldus de Gezondheidsraad.

Voedselketens

In zijn brief naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wijst de Gezondheidsraad naar onderzoek waaruit blijkt dat schelpdieren, garnalen en diverse zeevissoorten die geconsumeerd worden, microplastics bevatten. 

Bron: Gezondheidsraad | Foto: Emillian Robert Vicol via Flickr.com, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)