19-01-2017 14:50 | Door: Fitria Jelyta

Uit onderzoek van ingenieursbureau Tauw blijkt dat het verwerken van contrastmiddelen in urine via afvalverbrandingsinstallaties milieuvriendelijker is dan verwerking via rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's).

In ziekenhuizen worden contrastmiddelen in het lichaam van de patiënt gebracht voor het maken van röntgenfoto’s of scans. Later scheiden de patiënten de middelen via de urine uit. Wanneer de urine met contrastmiddelen via het toilet in een RWZI belandt, kunnen de contrastmiddelen zich ophopen in het oppervlakte- of grondwater. Op die manier kunnen de middelen ook in het drinkwater belanden.

Door de patiënten na het maken van röntgenfoto’s in een plaszak te laten urineren en de plaszak vervolgens in een afvalverbrandingsinstallatie te verwerken, zegt Tauw te kunnen voorkomen dat de contrastmiddelen via de RWZI in het drinkwater terechtkomen. Deze proef werd in het Deventer Ziekenhuis uitgevoerd.

Milieu-impact kleiner

Tauw stelt wel dat ook verwerking van de contrastmiddelen via afvalverbrandingscentrales leidt tot reststromen en verspreiding in het milieu. De milieu-impact bij het verwerken van contrastmiddelen in plaszakken is echter kleiner dan wanneer de contrastmiddelen in de RWZI worden verwerkt.

Bij het gebruik van plaszakken om de contrastmiddelen in afvalverbrandingsinstallaties te verwerken, komen er enkele van nature al aanwezige stoffen in het milieu, blijkt uit het onderzoek van Tauw. 

Bron: Tauw | Foto: Public Domain