17-03-2017 15:55 | Door: Fitria Jelyta

Medicijnresten die via het riool in het water terechtkomen zijn schadelijk voor het milieu. Duurzame alternatieven voor deze medicijnen moeten de effectiviteit van de patiëntbehandeling waarborgen. Maar daarin zijn nog veel slagen te maken.

Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek ‘Milieuafwegingen in de geneesmiddelvoorziening’ werd uitgevoerd in opdracht van de ketenaanpak ‘Medicijnresten uit Water’. In dit programma werken de Rijksoverheid en de Unie van Waterschappen samen met drinkwaterbedrijven, gemeenten en verschillende bedrijven uit de zorgsector.

Duurzame medicijnen

Volgens het RIVM bestaat er nog veel onduidelijkheid over de milieu-impact van bepaalde geneesmiddelen, die via de urine in rioolwaterzuiveringsinstallaties terechtkomen en zo hun weg vinden naar oppervlaktewateren. De instellingen die deelnemen aan de ketenaanpak Medicijnresten uit Water hebben zich echter als doel gesteld om duurzame alternatieven te vinden voor medicijnen die potentieel schadelijk zijn voor het milieu.

Bij de ontwikkeling van geneesmiddelen die het milieu minder belasten, moet de effectiviteit van de medicijnen voor de patiënt echter voorop staan, stelt het RIVM. Daarom moeten zorgprofessionals meer onderzoek verrichten om inzicht te krijgen in de milieu-impact van geneesmiddelen. Ook moet duidelijke informatie over de milieuwinst van de duurzame alternatieven bij de zorgketen bekend zijn.

Zo kan de zorgsector de effectiviteit, veiligheid en milieueffecten van geneesmiddelen vergelijken. Op basis daarvan kan de zorgketen een weloverwogen en wetenschappelijk onderbouwde beslissing nemen voor geneesmiddelen die de meeste milieuwinsten opleveren en de medicijnen die het meest effectief zijn voor de patiënt. Daarnaast moet de ketenaanpak kennisuitwisseling stimuleren om de milieueffecten van veelgebruikte geneesmiddelen kenbaar te maken.

Lees ook: 

Bron: RIVM | Foto: Shutterstock.com (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)