18-03-2014 11:43 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Bij alle locaties waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater, staat de waterkwaliteit onder druk. Veertig procent van het Nederlandse drinkwater is afkomstig uit oppervlaktewater.

De vervuiling is een van de gevolgen van klimaatverandering. Dit schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM ) in een dinsdag verschenen rapport. Aanhoudende droogte verslechtert de waterkwaliteit. Minder regenwater zorgt ervoor dat lozingen van vervuilende stoffen op het oppervlaktewater minder verdunnen.

Het RIVM pleit voor een combinatie van beleidsmaatregelen, aanpassingen in het waterbeheer en betere waterzuivering door drinkwaterbedrijven om de problemen aan te pakken.

De overheid zou het beleid zo moeten aanpassen dat lozingen alleen in nattere perioden zijn toegestaan. Daarnaast moet bij aanhoudende droogte worden gezocht naar een balans tussen de verschillende waterstanden in de rivieren. Rijkswaterstaat kan bijvoorbeeld water uit de Waal naar de Maas of de Lek laten stromen.

Ook adviseert het RIVM de drinkwaterbedrijven meer of betere waterzuiveringsinstallaties aan te leggen.

De maatregelen zijn nodig om de drinkwatervoorziening veilig te stellen. Dit jaar moet duidelijk worden welke maatregelen het kabinet gaat nemen.

Bron: RIVM | Foto: Aro Raveloson by Flickr