18-05-2017 12:04 | Door: Fitria Jelyta

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wil bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige zorgsector. Hiervoor heeft het medisch centrum de Green Deal Zorg ondertekend.

De Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ heeft als doel om de bedrijfsvoering van 80 procent van de Nederlandse ziekenhuizen en 50 procent van andere zorgaanbieders systematisch te verduurzamen.

Ondertekenaars van de Green Deal dragen bij aan verduurzaming van de zorgsector met onder andere energiebesparing in gebouwen, efficiënt waterverbruik, duurzaam inkopen, het terugdringen van voedselverspilling, duurzame afvalverwerking en vervoer van zorgmedewerkers van en naar het werk.

Verantwoord ondernemen

“Het LUMC vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en richt zich bijvoorbeeld op zorgvuldig gebruik van energie en grondstoffen en op het beperken en gescheiden aanleveren van afval”, zegt Henk Gerla, lid van de raad van bestuur van het LUMC, in een persbericht.

Zo verwerkt het LUMC etensresten tot compost, die vervolgens wordt gebruikt door tuindersverenigingen in de regio. Daarnaast werkt het medisch centrum aan duurzame afvalverwerking en de afschaffing van wegwerpjassen in operatiekamers.

Volgens het LUMC is dit uniek, omdat het gebruikelijk is om in operatiekamers wegwerpartikelen in te zetten. Door de afschaffing van wegwerpjassen, wil het concern het afval beperken. Verder zet het LUMC in op energiebesparing.

Lees ook:

Bron: Leids Universitair Medisch Centrum | Foto: Shutterstock.com